Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen!

TJÄNSTEPENSIONSFÖRBUNDET är en sammanslutning av sju svenska pensionskassor. Medlemmarna representerar tillsammans drygt 1 100 000 försäkrade från drygt 2700 arbetsgivare och förvaltar ett samlat pensionskapital på drygt 200 miljarder SEK.

Ändamålet med förbundet är att tillvarata medlemmarnas intressen, bl a genom att verka som kontaktorgan och remissinstans emot myndigheter och departement samt utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. 

KONTAKT


Postadress

SPK Pension Tjänstepensionsförening
Box 54
101 21Stockholm

NYHETER


English Svenska

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

Fler nyheter >
 
 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart