Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen!

TJÄNSTEPENSIONSFÖRBUNDET är en sammanslutning av sju svenska pensionskassor. Medlemmarna representerar tillsammans drygt 1 100 000 försäkrade från drygt 2700 arbetsgivare och förvaltar ett samlat pensionskapital på drygt 180 miljarder SEK.

Ändamålet med förbundet är att tillvarata medlemmarnas intressen, bl a genom att verka som kontaktorgan och remissinstans emot myndigheter och departement samt utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. Förbundet är sedan våren 2013 medlem i PensionsEurope, som är en intresseorganisation för tjänstepensionsinstitut i Europa. Medlemskapet i PensionsEurope ger ökade möjligheter att följa och påverka arbetet när det gäller den framtida regleringen av tjänstepensioner inom EU. 

KONTAKT


Postadress

PP Pension
Box 7760
103 96 STOCKHOLM

NYHETER


2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

Fler nyheter >
English Svenska
 
 
 
Senast publicerad: 210422 | Powered by SiteSmart