Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar Fi2018/03804/FPM

2019-02-04
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter.

Förbundet välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen, i och med att dess medlemmar annars skulle ha behövt genomgå två resurskrävande ombildningar och byten av grundläggande reglering på kort tid.

Förbundet anser dock att den föreslagna övergångsperioden är orimligt kort varför den behöver utökas ytterligare för att ge tjänstepensionskassorna rimligt tid att göra nödvändiga strategiska överväganden och förberedelser inför den nya regleringen.

Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

2018-10-22
Yttrande över promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till...

 
 
Senast publicerad: 190218 | Powered by SiteSmart