Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag Fi2018/03052/S1

2018-10-22
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till tjänstepensionsföretag i enlighet med promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) ur ett skattehänseende ska likställas med försäkringsföretag. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

2018-10-22
Yttrande över promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till...

 
 
Senast publicerad: 190218 | Powered by SiteSmart