Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag Fi2018/03052/S1

2018-10-22
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till tjänstepensionsföretag i enlighet med promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) ur ett skattehänseende ska likställas med försäkringsföretag. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart