Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag Fi2018/02661/FPM

2018-10-08
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian är omfattande och förbundet begränsar därför yttrandet till de områden där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter. Utöver det egna remissvaret har förbundet valt att ställa sig bakom ett gemensamt remissvar från institut som representerar en majoritet av den svenska tjänstepensionsmarknaden. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart