Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag Fi2018/02661/FPM

2018-10-08
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian är omfattande och förbundet begränsar därför yttrandet till de områden där förbundet har sina mest väsentliga synpunkter. Utöver det egna remissvaret har förbundet valt att ställa sig bakom ett gemensamt remissvar från institut som representerar en majoritet av den svenska tjänstepensionsmarknaden. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart