Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ny styrelseordförande i TPF

2018-05-24
Gunnar Balsvik har valt att lämna Tjänstepensionsförbundets styrelse och styrelsen har beslutat att utse Kjell Norling till ny ordförande för förbundet. Peter Hansson och Marie Hagstedt kvarstår som ledamöter.


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart