Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ny styrelseordförande i TPF

2018-05-24
Gunnar Balsvik har valt att lämna Tjänstepensionsförbundets styrelse och styrelsen har beslutat att utse Kjell Norling till ny ordförande för förbundet. Peter Hansson och Marie Hagstedt kvarstår som ledamöter.


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart