Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ny styrelseordförande i TPF

2017-09-20
Vid Tjänstepensionsförbundets årsmöte 2017-09-18 omvaldes samtliga ledamöter. Gunnar Balsvik tar över som ny ordförande för förbundet medan tidigare ordförande Peter Hansson kvarstår som ledamot liksom Kjell Norling och Marie Hagstedt.


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart