Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande angående förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

2017-03-31
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att att yttra sig över Promemorian "Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar". Förbundet välkomnar att övergångsperioden förlängs så att tjänstepensionskassorna kan fortsätta att tillämpa nuvarande reglering i avvaktan på den nya tjänstepensionsregleringen.


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart