Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande angående skatt på finansiell verksamhet

2017-02-10
Tjänstepensionsförbundet har tagit del av betänkandet, SOU 2016:76, och avstyrker dess förslag om införande av finansiell verksamhetsskatt på tjänstepension. Du hittar det under "Övrigt"


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart