Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande angående skatt på finansiell verksamhet

2017-02-10
Tjänstepensionsförbundet har tagit del av betänkandet, SOU 2016:76, och avstyrker dess förslag om införande av finansiell verksamhetsskatt på tjänstepension. Du hittar det under "Övrigt"


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart