Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande angående villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension SOU 2016-51

2016-12-08
Förbundet noterar att den föreslagna regleringen riktar sig till arbetsgivaren och rör arbetsgivarens pensionsutfästelse gentemot arbetstagaren snarare än tjänstepensionskassornas tryggande av pensionsutfästelsen. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt".


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart