Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över Tjänstepension-tryggandelagen och skattereglerna

2016-01-28
Yttrande över SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna. Förbundet ställer sig bakom, eller har inga synpunkter på, större delen av utredningens förslag. Förbundet är dock kritiskt till den föreslagna höjningen av avkastningsskatten från 15 till 15,1 procent i och med att förbundets uppfattning är att pensionssparande bör uppmuntras och inte bestraffas. Du hittar hela yttrandet under "Övrigt"


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart