Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Yttrande över Tjänstepension-tryggandelagen och skattereglerna

2016-01-28
Yttrande över SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna. Förbundet ställer sig bakom, eller har inga synpunkter på, större delen av utredningens förslag. Förbundet är dock kritiskt till den föreslagna höjningen av avkastningsskatten från 15 till 15,1 procent i och med att förbundets uppfattning är att pensionssparande bör uppmuntras och inte bestraffas. Du hittar hela yttrandet under "Övrigt"


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart