Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Remissvar på Finansinspektionens remisspromemoria

2015-11-06
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissvar på Finansinspektionens remisspromemoria ”Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring”, FI Dnr 10-9537. Du hittar remissvaret här

Remissyttranden

Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart