Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse

2015-09-15
Gunnar Balsvik, Vd för Kåpan Pensioner, har invalts som ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse. Han ersätter Åke Gustafson, FPK Försäkringsbranschens pensionskassa. Övriga ledamöter i styrelsen omvaldes.


Nyhetsarkiv

Senaste nytt

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart