Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Nyhetsarkiv

2015-11-06
Remissvar på Finansinspektionens remisspromemoria
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissvar på Finansinspektionens remisspromemoria ”Övergångsreglering för tjänstepensionsförsäkring”, FI Dnr...

2015-09-15
Ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse
Gunnar Balsvik, Vd för Kåpan Pensioner, har invalts som ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse. Han ersätter Åke Gustafson, FPK...

2015-02-18
Yttrande över Finansinspektionens förslag med anledning av Solvens 2
Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet.

2014-12-19
Tjänstepensionsförbundets yttrande över ny reglering för...
Yttrande över SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag. Förbundet begränsar yttrandet till de områden där förbundet har sina...

2014-09-16
Omval av Tjänstepensionsförbundets styrelse
Vid Tjänstepensionsförbundets årsmöte 15 september 2014 omvaldes samtliga ledamöter. I styrelsen ingår Peter Hansson, ordförande och övriga ledamöter ...

2014-09-16
Tjänstepensionsförbundets syn på förslaget till ny reglering
Peter Hansson presenterade Tjänstepensionsförbundets synpunkter på förslaget om ny reglering av tjänstepensionsföretag vid Pensioner & Förmåners...

2014-09-04
Yttrande om Promemoria Fi 2014/2687 ...
Tjänstepensionsförbundet yttrar sig angående Promemoria Fi 2014/2687 : Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters...

2014-06-30
Tjänstepensionsförbundet vill begränsa stresstester.
Inför IORP II -direktivets genomförande vill tjänstepensionsförbundet begränsa stresstesterna. Läs ordförande Peter Hanssons kommentar i frågan i...

2014-05-13
Tjänstepensionsförbundet remissyttrande IORP II
Nu finns det ett remissyttrande som ligger under "övrigt" där man kan läsa om Tjänstepensionsförbundets remissyttrande gällande IORP II

2013-10-21
Ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse
Kjell Norling, vd för PP Pension, har invalts som ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse. Han ersätter Maritha Lindberg, AI Pension. Övriga...

2013-10-09
Tjänstepensionsförbundet lanserar ny logotyp och webbplats
Tjänstepensionsförbundet lanserar nu sin nya webbplats. I samband med detta har vi även tagit fram en ny logotyp. Såväl webbplats som logotyp är...

2013-09-27
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissyttrande
Tjänstepensionsförbundet lämnar remissyttrande till uppdaterat förslag till nya regler om metod för att bestämma diskonteringsräntan för försäkringar.

2013-09-25
Tjänstepensionsförbundet går med i PensionEurope
Tjänstepensionsförbundet har gått in som medlem i PensionEurope, som är en intresseorganisation för tjänstepensionsbolag i Europa.

 
Föregående   1 2   Nästa
 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart