Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Nyhetsarkiv

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

2018-10-22
Yttrande över promemorian Skatteregler för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria och tillstyrker ansatsen att institut som omvandlas till...

2018-10-08
Yttrande över promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Promemorian är omfattande och förbundet begränsar därför...

2018-09-19
Ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse
Lars-Åke Vikberg, VD för SPK, har invalts som ny ledamot i Tjänstepensionsförbundets styrelse. Han ersätter Peter Hansson som tidigare var VD för SPK. ...

2018-05-24
Ny styrelseordförande i TPF
Gunnar Balsvik har valt att lämna Tjänstepensionsförbundets styrelse och styrelsen har beslutat att utse Kjell Norling till ny ordförande för förbundet.

2017-09-20
Ny styrelseordförande i TPF
Vid Tjänstepensionsförbundets årsmöte 2017-09-18 omvaldes samtliga ledamöter. Gunnar Balsvik tar över som ny ordförande för förbundet medan tidigare...

2017-03-31
Yttrande angående förlängd övergångsperiod för understödsföreningar
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att att yttra sig över Promemorian "Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar". Förbundet...

2017-02-10
Yttrande angående skatt på finansiell verksamhet ...
Tjänstepensionsförbundet har tagit del av betänkandet, SOU 2016:76, och avstyrker dess förslag om införande av finansiell verksamhetsskatt på...

2016-12-08
Yttrande angående villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension...
Förbundet noterar att den föreslagna regleringen riktar sig till arbetsgivaren och rör arbetsgivarens pensionsutfästelse gentemot arbetstagaren snarare än ...

2016-11-18
Yttrande om ny trafikljusmodell
Yttrande om ny trafikljusmodell FI Dnr 15-17483. Här kan man läsa Tjänstepensionsförbundets synpunkter angående ny trafikljusmodell. Du hittar det under...

2016-09-05
Omval på samtliga ledamöter i TPF
Vid dagens årsmöte i Tjänstepensionsförbundet omvaldes Kjell Norling, Marie Hagstedt och Gunnar Balsvik som styrelseledamöter och Peter Hansson till...

2016-01-28
Yttrande över Tjänstepension-tryggandelagen och skattereglerna
Yttrande över SOU 2015:68 Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna. Förbundet ställer sig bakom, eller har inga synpunkter på, större delen...

 
Föregående   1 2   Nästa
 
 
Senast publicerad: 220204 | Powered by SiteSmart