Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen!

TJÄNSTEPENSIONSFÖRBUNDET är en sammanslutning av nio svenska pensionskassor. Medlemmarna representerar tillsammans drygt 1 100 000 försäkrade från drygt 2700 arbetsgivare och förvaltar ett samlat pensionskapital på drygt 180 miljarder SEK.

Ändamålet med förbundet är att tillvarata medlemmarnas intressen, bl a genom att verka som kontaktorgan och remissinstans emot myndigheter och departement samt utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. Förbundet är sedan våren 2013 medlem i PensionsEurope, som är en intresseorganisation för tjänstepensionsinstitut i Europa. Medlemskapet i PensionsEurope ger ökade möjligheter att följa och påverka arbetet när det gäller den framtida regleringen av tjänstepensioner inom EU. 

KONTAKT


Postadress

PP Pension
Box 7760
103 96 STOCKHOLM

English Svenska

NYHETER


2019-09-11
Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna...
Tjänstepensionsförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskriftsförslag. Förslagen är omfattande och förbundet begränsar...

2019-02-04
Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för...
Tjänstepensionsförbundet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad promemoria och vill framföra följande synpunkter. Förbundet välkomnar...

Fler nyheter >
 
 
 
Senast publicerad: 190918 | Powered by SiteSmart