Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Välkommen!

TJÄNSTEPENSIONSFÖRBUNDET är en sammanslutning av sju svenska pensionskassor. Medlemmarna representerar tillsammans drygt 1 100 000 försäkrade från drygt 2700 arbetsgivare och förvaltar ett samlat pensionskapital på drygt 200 miljarder SEK.

Ändamålet med förbundet är att tillvarata medlemmarnas intressen, bl a genom att verka som kontaktorgan och remissinstans emot myndigheter och departement samt utbyta erfarenheter mellan medlemmarna. Förbundet är sedan våren 2013 medlem i PensionsEurope, som är en intresseorganisation för tjänstepensionsinstitut i Europa. Medlemskapet i PensionsEurope ger ökade möjligheter att följa och påverka arbetet när det gäller den framtida regleringen av tjänstepensioner inom EU. 

KONTAKT


Postadress

SPK Pension Tjänstepensionsförening
Box 54
101 21Stockholm

NYHETER


English Svenska

2021-04-22
Yttrande över Finansinspektionens förslag, FI Dnr 20-21339
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Förslaget innehåller flera olika delar men...

2020-06-10
TPF remissvar En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag...
Tjänstepensionsförbundet (förbundet) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. Du hittar remissyttrandet under "Övrigt"

Fler nyheter >
 
 
 
Senast publicerad: 210928 | Powered by SiteSmart